Częste pytania

Każdy, kto nie jest obywatelem Węgier, a chce pracować w tym kraju, musi mieć miejscowe dokumenty. Osoby spoza UE muszą mieć pozwolenie na pracę, a obywatele UE — kartę meldunkową. Osoba z zagranicy będąca dyrektorem zarządzającym węgierską firmą i wykonująca czynności związane z zarządzaniem nie musi mieć pozwolenia na pracę.

Obywatele UE, którzy chcą pracować na Węgrzech, nie potrzebują pozwolenia na pracę tylko karty meldunkowej. Aby ją uzyskać, wystarczy dowolny dokument tożsamości ze zdjęciem — na jego podstawie karta jest wydawana w ciągu kilku dni.

  • ważny paszport;
  • list intencyjny lub wstępna umowa o pracę;
  • potwierdzenie kwalifikacji;
  • potwierdzenie miejsca zamieszkania na Węgrzech, w którym pracownik może się oficjalnie zameldować.

Po otrzymaniu pozwolenia na pracę pracownik musi złożyć wniosek o nadanie numeru węgierskiego ubezpieczenia społecznego i identyfikatora podatkowego.

Tak. Procedurę tę nazywamy „łączeniem rodziny”. Obejmuje ona małżonka i niepełnoletnie dzieci (poniżej 18 lat). Zwykle proces można rozpocząć, gdy główny wnioskodawca uzyska pozwolenie na pracę połączone z pozwoleniem na pobyt.

Od chwili złożenia wszystkich wymaganych dokumentów proces może potrwać do 70 dni.

Pozwolenie na pracę jest ważne przez 2 lata, ale można je odnawiać tak długo, jak trwa stosunek pracy.

Zwykle proces ten stosuje się w firmach, które działają w kilku krajach, gdy spółka matka deleguje specjalistów do pracy za granicą na określony czas. Delegowany specjalista musi być zatrudniony co najmniej od 3 miesięcy, a do wniosku trzeba dołączyć potwierdzenie jego kwalifikacji. Dodatkowo należy przedstawić dokumentację struktury firmy, aby potwierdzić związek firmy delegującej z firmą docelową, a także list intencyjny od obu zaangażowanych w proces firm

Pracownik przenoszony do węgierskiego oddziału międzynarodowej firmy jest opłacany przez spółkę matkę. Pozwala to uniknąć dodatkowej pracy administracyjnej — pracownik płaci na Węgrzech jedynie podatek dochodowy, a wszelkie inne podatki i składki są uiszczane w jego kraju zamieszkania.

Od chwili złożenia wszystkich wymaganych dokumentów proces może potrwać do 60 dni.

Pozwolenie jest ważne przez 3 lata i nie można go odnowić. Jeśli pracownik chce pozostać w UE, musi złożyć wniosek o pozwolenie na pracę na Węgrzech i przejść do węgierskiej firmy.

W związku z tym, że pracownik nie płaci na Węgrzech składek na ubezpieczenie społeczne, nie może korzystać w tym kraju z opieki zdrowotnej. Podczas pracy na Węgrzech niezbędne jest jednak odpowiednie ubezpieczenie, które trzeba prywatnie wykupić na czas pobytu.

Gdy pracownik z zagranicy mieszka i pracuje na Węgrzech w związku z transferem w ramach tej samej firmy, ma on możliwość przeniesienia się do oddziału tej samej firmy międzynarodowej w innym kraju UE w trakcie obowiązywania pierwotnego pozwolenia na transfer.

Takie pozwolenie jest ważne maksymalnie rok, w czasie obowiązywania transferu w ramach tej samej firmy. Ponieważ z założenia jest to pozwolenie tymczasowe, po wygaśnięciu nie można go odnowić. Jeśli pracownik zechce pozostać w UE na dłużej, musi zostać zatrudniony przez lokalną firmę, złożyć wniosek o pozwolenie na pracę i uzyskać lokalny numer ubezpieczenia społecznego, aby korzystać z tutejszego systemu ubezpieczeń społecznych.

Może to być dowolny dokument wydany przez szkołę ponadpodstawową lub uczelnię wyższą, potwierdzający uzyskane wykształcenie i zdobyte umiejętności. Może to być dyplom ukończenia uniwersytetu lub innej uczelni wyższej. Świadectwo ukończenia liceum zwykle nie jest wystarczające, choć może być wymagane.

Może to być dowolny dokument wykazujący prawny związek między firmami. Zwykle jest to dokument rejestracji firmy lub umowa zawarcia spółki.

Gdy pierwszy pracownik zostanie zatrudniony, zajmiemy się wszelkimi kwestiami administracyjno-kadrowymi, pilnując, aby Państwa firma już od pierwszego dnia działała zgodnie z wszelkimi przepisami i stanowiła atrakcyjne miejsce pracy dla utalentowanych osób ze sporym potencjałem. Więcej informacji o naszych usługach kadrowych można znaleźć tutaj.

Pracownik może złożyć wniosek o niebieską kartę po 18 miesiącach od zameldowania w dowolnym państwie UE, które wydaje unijne niebieskie karty.