Procedury wnioskowania o pozwolenie na pracę na Węgrzech

Istnieją różne rozwiązania umożliwiające sprowadzenie na Węgry pracowników z zagranicy. Przy określaniu właściwej procedury najważniejszym czynnikiem jest narodowość pracownika oraz wskazanie pracodawcy.

Niezależnie od procedury pracownik musi mieć:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • adres zameldowania na Węgrzech,
 • ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje (np. dyplom uczelni wyższej),
 • podpisaną umowę o pracę lub list intencyjny.

Standardowo pracownik będzie pracował bezpośrednio dla Państwa węgierskiej firmy, czyli na przykład oddziału firmy na Węgrzech lub jej filii. W takim przypadku najważniejsze jest to, czy pracownik jest obywatelem UE.

A. Obywatele UE potrzebują tylko karty meldunkowej

W Unii Europejskiej pracownicy mogą się przemieszczać bez ograniczeń. Aby zacząć pracę na Węgrzech, potrzebują tylko karty meldunkowej i adresu zameldowania. Proces trwa tylko kilka dni. Potrzebne będą:

 • dokument tożsamości wydany w UE (dowód osobisty lub paszport),
 • adres zameldowania na Węgrzech,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • podpisana umowa o pracę.

Aby rozpocząć pracę w węgierskiej firmie, pracownik musi być zarejestrowany w węgierskim systemie ubezpieczeń społecznych i w systemie podatkowym. Oznacza to, że musi mieć węgierski numer ubezpieczenia społecznego i identyfikator podatkowy.

B. Obywatele innych krajów muszą mieć pozwolenie na pracę

Każda osoba spoza UE, która chce mieszkać i pracować na Węgrzech, musi mieć meldunek i pozwolenie na pracę. Planując wyjazd, należy wziąć pod uwagę, że proces zwykle trwa do 70 dni. Do wniosku o pozwolenie na pracę trzeba dołączyć:

 • dokument tożsamości (paszport),
 • adres zameldowania na Węgrzech,
 • ubezpieczenie podróżne,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje (np. dyplom uczelni wyższej),
 • list intencyjny lub wstępną umowę o pracę.

Aby rozpocząć pracę w węgierskiej firmie, pracownik musi być zarejestrowany w węgierskim systemie ubezpieczeń społecznych i w systemie podatkowym. Oznacza to, że musi mieć węgierski numer ubezpieczenia społecznego i identyfikator podatkowy.

Pozwolenie na pracę jest ważne przez 2 lata. Jeśli po tym czasie stosunek pracy nadal trwa, można je łatwo odnowić. Jeśli umowa o pracę zostanie rozwiązana, pozwolenie na pracę zostanie uchylone. Aby ponownie je uzyskać, pracownik musi znaleźć nowego pracodawcę.

Członkowie rodziny przyszłego pracownika również mogą otrzymać prawo stałego pobytu na Węgrzech. Proces ten nazywamy „łączeniem rodziny” i zwykle można go rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na pracę przez głównego wnioskodawcę. Ta opcja jest dostępna dla małżonka głównego wnioskodawcy oraz jego niepełnoletnich dzieci (poniżej 18 lat). Pozwolenie na pobyt rodziny jest ważne tak długo, jak pozwolenie głównego wnioskodawcy.

C. Transfer w ramach tej samej firmy

Jeśli międzynarodowa firma ma oddział lub filię na Węgrzech, pracownicy mogą przenieść się do firmy lokalnej, korzystając z pozwolenia na pracę upoważniającego do transferu w ramach tej samej firmy. W takim przypadku pracownikom może płacić firma zagraniczna, jednak warto skonsultować się z doradcą podatkowym, aby uniknąć podwójnego opodatkowania pracownika i pracodawcy.

Proces jest dostępny dla osób spoza UE i zwykle trwa 60 dni. Pozwolenie na pracę jest ważne przez 3 lata. Ponieważ jest to pozwolenie tymczasowe, nie można go przedłużyć, jednak jeśli pracownik pozostanie na Węgrzech i będzie nadal pracować dla lokalnego oddziału firmy, można wystąpić o pozwolenie na pracę. Jeśli stosunek pracy ustanie, pozwolenie na pracę zostanie uchylone.

Członkowie rodziny pracownika również mogą otrzymać prawo stałego pobytu na Węgrzech. Proces ten nazywamy „łączeniem rodziny” i zwykle można go rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia przez głównego wnioskodawcę. Ta opcja jest dostępna dla małżonka głównego wnioskodawcy oraz jego niepełnoletnich dzieci (poniżej 18 lat). Pozwolenie na pobyt rodziny jest ważne tak długo, jak pozwolenie głównego wnioskodawcy.