Werkvergunningsprocedures in Hongarije

Er zijn diverse methoden om buitenlandse werknemers naar Hongarije te halen. De belangrijkste factoren die bepalen welke procedure u nodig hebt, zijn de nationaliteit van de werknemer en de persoon van de werkgever.

Ongeacht de procedure heeft uw werknemer het volgende nodig:

 • Identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort)
 • Geregistreerd adres in Hongarije
 • Ziektekostenverzekering of socialezekerheidsnummer
 • Bewijs van kwalificaties (bijv. universitair diploma)
 • Ondertekende arbeidsovereenkomst of intentieverklaring

In het standaardgeval werkt uw werknemer rechtstreeks voor uw Hongaarse onderneming, dat een Hongaarse dochtermaatschappij of filiaal van uw onderneming kan zijn. In dat geval is de belangrijkste vraag of uw werknemer een burger van de EU is of niet.

A. EU-burgers hebben alleen een registratiebewijs nodig

In de EU kunnen werknemers zich vrij bewegen. In principe hebben EU-burgers dan ook alleen een registratiebewijs en een geregistreerd adres nodig om in Hongarije aan de slag te gaan. De procedure duurt slechts enkele dagen. De volgende documenten zijn vereist:

 • EU-identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort)
 • Geregistreerd adres in Hongarije
 • Ziektekostenverzekering
 • Ondertekende arbeidsovereenkomst

Om voor een Hongaarse onderneming te kunnen werken, moet iedere werknemer in het Hongaarse socialezekerheids- en belastingstelsel worden opgenomen. Zodoende hebben zij ook een Hongaars socialezekerheids- en fiscaal nummer nodig.

B. Onderdanen van derde landen hebben een werkvergunning nodig

Iedereen die geen burger van de EU is, heeft een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning nodig om in Hongarije te verblijven en te werken. De procedure kan tot 70 dagen duren, dus bij het plannen van uw activiteiten moet u hier rekening mee houden Voor een succesvolle aanvraag heeft uw toekomstige werknemer het volgende nodig:

 • Identiteitsbewijs (paspoort)
 • Geregistreerd adres in Hongarije
 • Reisverzekering
 • Bewijs van kwalificaties (bijv. universitair diploma)
 • Intentieverklaring of voorlopige arbeidsovereenkomst

Om voor een Hongaarse onderneming te kunnen werken, moet iedere werknemer in het Hongaarse socialezekerheids- en belastingstelsel worden opgenomen. Zodoende hebben zij ook een Hongaars socialezekerheids- en fiscaal nummer nodig.

De werkvergunning is 2 jaar geldig en kan daarna gemakkelijk worden verlengd als de arbeidsrelatie nog steeds bestaat. Als u en uw werknemer uit elkaar gaan, wordt de werkvergunning ingetrokken. Deze kan alleen opnieuw worden afgegeven als uw werknemer een nieuwe werkgever vindt.

De gezinsleden van uw toekomstige werknemer kunnen ook Hongaarse ingezetenen worden. Het proces wordt ‘gezinshereniging’ genoemd en kan meestal worden gestart nadat de hoofdaanvrager zijn of haar werkvergunning heeft ontvangen. De echtgenoot of echtgenote en minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) van de hoofdaanvrager kunnen een aanvraag indienen. Hun verblijfsvergunning is even lang geldig als die van de hoofdaanvrager.

C. Overplaatsing binnen een onderneming

Als een internationale onderneming een dochtermaatschappij of filiaal in Hongarije heeft, kunnen werknemers naar de lokale onderneming worden overgeplaatst met een werkvergunning die geldig is voor overplaatsing binnen een onderneming. In dit geval kunt u uw werknemer op de loonlijst van uw buitenlandse onderneming laten staan, maar u moet misschien een belastingadviseur raadplegen om de fiscale mogelijkheden optimaal te benutten en te voorkomen dat u en uw werknemer dubbele belasting betalen.

Dit proces is beschikbaar voor onderdanen van derde landen en duurt meestal 60 dagen. De werkvergunning is 3 jaar geldig. Omdat het om een tijdelijke vergunning gaat, kan deze niet worden verlengd, maar als de werknemer in Hongarije blijft en door de lokale dochtermaatschappij in dienst wordt genomen, kan een reguliere werkvergunning worden aangevraagd. Als u en uw werknemer uit elkaar gaan, wordt de werkvergunning ingetrokken.

De gezinsleden van uw werknemer kunnen ook een verblijfsvergunning in Hongarije krijgen. Het proces wordt ‘gezinshereniging’ genoemd en kan meestal worden gestart nadat de hoofdaanvrager zijn vergunning heeft ontvangen. De echtgenoot of echtgenote en minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) van de hoofdaanvrager kunnen een aanvraag indienen. Hun verblijfsvergunning is even lang geldig als die van de hoofdaanvrager.