FAQ’s – Hebt u een vraag?

Iedereen die geen Hongaarse staatsburger is, maar in Hongarije in loondienst wil werken, heeft daarvoor lokale documenten nodig. Onderdanen van derde landen hebben een werkvergunning nodig, EU-onderdanen een registratiebewijs. Als u een buitenlander en directeur van uw Hongaarse onderneming bent en alleen managementtaken uitvoert, hebt u geen werkvergunning nodig.

EU-onderdanen die in Hongarije willen werken, hebben geen werkvergunning maar een registratiebewijs nodig. Daarvoor hebben ze alleen een identiteitsbewijs met foto nodig. Ze ontvangen de kaart dan binnen enkele dagen.

  • Geldig paspoort
  • Intentieverklaring of voorlopige arbeidsovereenkomst
  • Bewijs van kwalificaties
  • Bewijs van Hongaarse huisvesting, waarmee de werknemer officieel een adres kan laten registreren

Wanneer de werkvergunning is ontvangen, moet uw werknemer ook een Hongaars socialezekerheids- en fiscaal nummer aanvragen.

Ja, dat kan. De procedure wordt ‘gezinshereniging’ genoemd en kan de echtgenoot of echtgenote en minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) omvatten. De procedure wordt meestal gestart wanneer de hoofdaanvrager zijn gecombineerde werk- en verblijfsvergunning al heeft ontvangen.

De aanvraagprocedure kan tot 70 dagen duren nadat alle documenten zijn ingediend.

De werkvergunning is 2 jaar geldig, maar kan worden verlengd zolang de arbeidsrelatie bestaat.

Overplaatsing binnen een onderneming komt vooral voor in multinationale ondernemingen waar de moedermaatschappij specialisten voor bepaalde tijd delegeert. De specialist in kwestie moet ten minste 3 maanden in dienst zijn en zijn kwalificaties moeten ook in de aanvraag worden opgenomen. Daarnaast moeten documenten over de vennootschapsstructuur worden ingediend als bewijs van de relatie tussen de uitzendende en de inhurende onderneming, samen met een intentieverklaring van elke betrokken onderneming.

Bij overplaatsing binnen een onderneming blijft de werknemer die naar de Hongaarse dochtermaatschappij van een internationale onderneming wordt overgeplaatst, bij de moedermaatschappij op de loonlijst staan. Dit bespaart papierwerk, terwijl de werknemer alleen de inkomstenbelasting in Hongarije betaalt en alle andere belastingen en premies in zijn eigen land.

De aanvraagprocedure kan tot 60 dagen duren nadat alle documenten zijn ingediend.

De vergunning is drie jaar geldig en kan niet worden verlengd. Als de werknemer in de EU wil blijven, moet hij een Hongaarse werkvergunning aanvragen en zich laten overplaatsen naar het Hongaarse onderneming.

Omdat de werknemer geen sociale premies in Hongarije betaalt, komt hij niet in aanmerking voor gezondheidszorg in Hongarije. Maar omdat een goede verzekering essentieel is tijdens het werk in Hongarije, moet hij een particuliere verzekering afsluiten voor de tijd die hij in Hongarije doorbrengt.

Als een buitenlandse werknemer in Hongarije woont en werkt dankzij overplaatsing binnen een onderneming, kan hij binnen de termijn van de oorspronkelijke vergunning daarvoor worden overgeplaatst naar een dochtermaatschappij van dezelfde internationale onderneming die in een andere EU-lidstaat actief is.

Deze is maximaal één jaar geldig binnen de termijn van de overplaatsing binnen een onderneming. Omdat het om een tijdelijke vergunning gaat, verloopt deze zonder mogelijkheid tot verlenging. Als de werknemer langer in de EU wil blijven, moet hij in dienst treden van de lokale onderneming, een lokale werkvergunning aanvragen en een lokaal socialezekerheidsnummer krijgen om in het lokale socialezekerheidsstelsel te worden opgenomen.

Elk document dat is afgegeven door een instelling voor middelbaar of hoger onderwijs waarin staat welk soort onderwijs ze heeft gegeven en welke vaardigheden onder haar leiding zijn ontwikkeld. Het kan gaan om een universitair of hogeschooldiploma; een middelbareschooldiploma is meestal niet voldoende, maar kan ook vereist zijn.

Dit kan elk soort document zijn waaruit een juridische band blijkt. Het gaat meestal om een registratiedocument of de statuten van een bedrijf.

Zodra u uw eerste medewerker hebt aangenomen, zorgen wij voor alle lopende administratie en HR-ondersteuning, zodat uw onderneming altijd volledig aan de wet- en regelgeving voldoet en vanaf de eerste dag een aantrekkelijke werkplek is voor getalenteerde kandidaten met veel potentieel. Lees hier meer over onze HR-ondersteuningsdiensten.

Een werknemer kan een blauwe kaart aanvragen na achttien maanden legaal verblijf in elke lidstaat van de EU die de Europese blauwe kaart afgeeft.